میدونستی تو این هیر و ویر بازار قیمتهای رایان دیجیت به روزه ؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

تبلت و قلم نوری ارزان و ساده

دلایلی که چرا تبلت های ساده میتواند مناسبتر باشد.

/5-reason-a-simple-drawing-tablet-is-better

در این ویدئو به شرح دلایلی پرداخته می شود که چرا تبلت های ساده میتوانند گزینه مناسبی باشند.