میدونستی توی این هیر و ویر بازار قیمت های رایان دیجیت به روزه؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

زاویه قلم نوری

تشخیص زاویه قلم نوری چه کاربردی دارد؟

/post-12

تشخیص زاویه قلم نوری در تبلت‌های گرافیکی به معنای تشخیص زاویه‌ی شیب قلم نسبت به صفحه‌ی تبلت است.