میدونستی توی این هیرو ویر بازار قیمتهای رایان دیجیت به روزه ؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

زمان ارسال کالا از هرمزگان به چه صورت است

زمان ارسال کالا از هرمزگان به چه صورت است؟

/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1%D9%85%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D9%86

کالا هایی که درزمان سفارش در کنار انها عبارت ارسال ازهرمزگان ذکر شده است بین یک الی سه روز کاری بعد از سفارش به اداره پست هرمزگان جهت ارسال با پست پیشتاز تحویل داده میشود.