میدونستی توی این هیر و ویر بازار قیمت های رایان دیجیت به روزه؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

مقایسه هوئیون و وکام

مقایسه Wacom One و Huion Kamvas 13

/post-28

این ویدیو مخصوص کسانیست که بین وکام و هوئیون مردد هستند. یه نصیحت، پولتو برای وکام دور نریز.