میدونستی تو این هیر و ویر بازار قیمتهای رایان دیجیت به روزه ؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

نحوه تست قلم نوری

تست محصولات برند هوئیون

/huion-testing

در این صفحه به معرفی نرم افزار تست مخصوص تبلت و قلم نوری برند هوئیون و همچنین نحوه تست محصولات هوئیون با این نرم افزار در ویندوز می پردازیم.