میدونستی توی این هیرو ویر بازار قیمتهای رایان دیجیت به روزه ؟!
با ما در ارتباط باشد. 021-910-95320

حساس به فشار

میزان حساسیت فشار قلم چیست؟

/post-11

میزان حساسیت فشار قلم به معنای توانایی تشخیص تغییرات فشاری که توسط قلم بر روی صفحه‌ی تبلت گرافیکی ایجاد می‌شود است. برای توضیح بهتر، هنگامی که با قلم روی صفحه‌ی تبلت گرافیکی نقاشی می‌کنید،